ภาพกิจกรรม
17 กุมภาพันธ์ 60 การขยายผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนำส่งข้อมูลสารสนเทศ
17 กุมภาพันธ์ 60 การขยายผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้สู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์ ศูนย์ฯ อ่างทอง ณ ร.ร.วัดหนองหอย
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2560,20:07   อ่าน 104 ครั้ง